پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
509300
بیشترین: 
512000
قیمت آبشده شنبه ای در امروز 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 509450 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 12:05","price":511000},{"date":"1396/05/15 11:15","price":511850},{"date":"1396/05/15 11:30","price":512000},{"date":"1396/05/15 11:35","price":511800},{"date":"1396/05/15 11:40","price":511750},{"date":"1396/05/15 11:45","price":511550},{"date":"1396/05/15 11:50","price":510950},{"date":"1396/05/15 11:55","price":510800},{"date":"1396/05/15 12:10","price":510250},{"date":"1396/05/15 12:20","price":510350},{"date":"1396/05/15 12:25","price":510750},{"date":"1396/05/15 12:35","price":510600},{"date":"1396/05/15 12:45","price":510750},{"date":"1396/05/15 12:50","price":510800},{"date":"1396/05/15 12:55","price":510600},{"date":"1396/05/15 01:05","price":510850},{"date":"1396/05/15 01:15","price":510550},{"date":"1396/05/15 01:25","price":510450},{"date":"1396/05/15 01:35","price":510650},{"date":"1396/05/15 01:45","price":510450},{"date":"1396/05/15 01:55","price":510650},{"date":"1396/05/15 02:05","price":510600},{"date":"1396/05/15 02:10","price":510650},{"date":"1396/05/15 02:20","price":510550},{"date":"1396/05/15 02:25","price":510600},{"date":"1396/05/15 02:30","price":510700},{"date":"1396/05/15 02:35","price":510550},{"date":"1396/05/15 02:50","price":510350},{"date":"1396/05/15 03:05","price":510500},{"date":"1396/05/15 03:10","price":510650},{"date":"1396/05/15 03:25","price":510550},{"date":"1396/05/15 03:30","price":510700},{"date":"1396/05/15 03:35","price":510800},{"date":"1396/05/15 03:40","price":510650},{"date":"1396/05/15 04:05","price":510850},{"date":"1396/05/15 04:20","price":510950},{"date":"1396/05/15 04:40","price":510900},{"date":"1396/05/15 04:45","price":510950},{"date":"1396/05/15 04:50","price":510850},{"date":"1396/05/15 05:05","price":510750},{"date":"1396/05/15 05:15","price":510650},{"date":"1396/05/15 05:30","price":510550},{"date":"1396/05/15 05:50","price":510650},{"date":"1396/05/15 06:05","price":510550},{"date":"1396/05/15 06:10","price":510650},{"date":"1396/05/15 06:45","price":510450},{"date":"1396/05/15 06:55","price":510550},{"date":"1396/05/15 07:35","price":510450},{"date":"1396/05/15 08:05","price":510400},{"date":"1396/05/15 08:15","price":510350},{"date":"1396/05/15 08:20","price":510450},{"date":"1396/05/15 09:10","price":510500},{"date":"1396/05/15 09:20","price":510450},{"date":"1396/05/15 09:30","price":510350},{"date":"1396/05/15 09:40","price":510150},{"date":"1396/05/15 10:00","price":509450},{"date":"1396/05/15 10:10","price":509550},{"date":"1396/05/15 10:20","price":509650},{"date":"1396/05/15 10:40","price":509700},{"date":"1396/05/15 10:50","price":509550},{"date":"1396/05/15 11:00","price":509300},{"date":"1396/05/15 11:10","price":509450},{"date":"1396/05/15 11:20","price":509550},{"date":"1396/05/15 11:50","price":509450}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398