پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
156941
بیشترین: 
157126
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۲۴ در امروز 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 157110 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 10:10","price":157095},{"date":"1396/05/14 11:25","price":157110},{"date":"1396/05/14 11:30","price":157126},{"date":"1396/05/14 11:35","price":157110},{"date":"1396/05/14 11:40","price":157095},{"date":"1396/05/14 11:45","price":157049},{"date":"1396/05/14 11:50","price":157080},{"date":"1396/05/14 11:55","price":157095},{"date":"1396/05/14 12:00","price":157110},{"date":"1396/05/14 12:05","price":157095},{"date":"1396/05/14 12:10","price":157110},{"date":"1396/05/14 12:25","price":157095},{"date":"1396/05/14 12:45","price":157110},{"date":"1396/05/14 12:50","price":157095},{"date":"1396/05/14 12:55","price":157064},{"date":"1396/05/14 01:00","price":157003},{"date":"1396/05/14 01:05","price":157033},{"date":"1396/05/14 01:10","price":157049},{"date":"1396/05/14 01:15","price":157033},{"date":"1396/05/14 01:20","price":157018},{"date":"1396/05/14 01:30","price":157033},{"date":"1396/05/14 01:35","price":157049},{"date":"1396/05/14 01:40","price":157064},{"date":"1396/05/14 01:55","price":157033},{"date":"1396/05/14 02:00","price":157049},{"date":"1396/05/14 02:10","price":157064},{"date":"1396/05/14 02:15","price":157080},{"date":"1396/05/14 02:35","price":157064},{"date":"1396/05/14 02:40","price":157080},{"date":"1396/05/14 03:00","price":157064},{"date":"1396/05/14 03:05","price":157049},{"date":"1396/05/14 03:30","price":157033},{"date":"1396/05/14 03:35","price":157018},{"date":"1396/05/14 03:50","price":156987},{"date":"1396/05/14 04:00","price":156972},{"date":"1396/05/14 04:10","price":156956},{"date":"1396/05/14 04:20","price":156972},{"date":"1396/05/14 04:35","price":156987},{"date":"1396/05/14 04:50","price":157003},{"date":"1396/05/14 05:00","price":156987},{"date":"1396/05/14 05:05","price":156972},{"date":"1396/05/14 05:10","price":156987},{"date":"1396/05/14 05:45","price":157003},{"date":"1396/05/14 06:00","price":157018},{"date":"1396/05/14 06:30","price":157003},{"date":"1396/05/14 06:45","price":157018},{"date":"1396/05/14 07:15","price":157003},{"date":"1396/05/14 07:35","price":156987},{"date":"1396/05/14 07:50","price":156972},{"date":"1396/05/14 08:05","price":156956},{"date":"1396/05/14 08:20","price":156972},{"date":"1396/05/14 08:25","price":156956},{"date":"1396/05/14 08:40","price":156941},{"date":"1396/05/14 08:50","price":156956},{"date":"1396/05/14 08:55","price":156941},{"date":"1396/05/14 09:05","price":157080},{"date":"1396/05/14 09:10","price":157095},{"date":"1396/05/14 09:35","price":157110}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398