پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
117707
بیشترین: 
117845
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۱۸ در امروز 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 117834 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 10:10","price":117822},{"date":"1396/05/14 11:25","price":117834},{"date":"1396/05/14 11:30","price":117845},{"date":"1396/05/14 11:35","price":117834},{"date":"1396/05/14 11:40","price":117822},{"date":"1396/05/14 11:45","price":117788},{"date":"1396/05/14 11:50","price":117811},{"date":"1396/05/14 11:55","price":117822},{"date":"1396/05/14 12:00","price":117834},{"date":"1396/05/14 12:05","price":117822},{"date":"1396/05/14 12:10","price":117834},{"date":"1396/05/14 12:25","price":117822},{"date":"1396/05/14 12:45","price":117834},{"date":"1396/05/14 12:50","price":117822},{"date":"1396/05/14 12:55","price":117799},{"date":"1396/05/14 01:00","price":117753},{"date":"1396/05/14 01:05","price":117776},{"date":"1396/05/14 01:10","price":117788},{"date":"1396/05/14 01:15","price":117776},{"date":"1396/05/14 01:20","price":117765},{"date":"1396/05/14 01:30","price":117776},{"date":"1396/05/14 01:35","price":117788},{"date":"1396/05/14 01:40","price":117799},{"date":"1396/05/14 01:55","price":117776},{"date":"1396/05/14 02:00","price":117788},{"date":"1396/05/14 02:10","price":117799},{"date":"1396/05/14 02:15","price":117811},{"date":"1396/05/14 02:35","price":117799},{"date":"1396/05/14 02:40","price":117811},{"date":"1396/05/14 03:00","price":117799},{"date":"1396/05/14 03:05","price":117788},{"date":"1396/05/14 03:30","price":117776},{"date":"1396/05/14 03:35","price":117765},{"date":"1396/05/14 03:50","price":117742},{"date":"1396/05/14 04:00","price":117730},{"date":"1396/05/14 04:10","price":117718},{"date":"1396/05/14 04:20","price":117730},{"date":"1396/05/14 04:35","price":117742},{"date":"1396/05/14 04:50","price":117753},{"date":"1396/05/14 05:00","price":117742},{"date":"1396/05/14 05:05","price":117730},{"date":"1396/05/14 05:10","price":117742},{"date":"1396/05/14 05:35","price":117753},{"date":"1396/05/14 06:00","price":117765},{"date":"1396/05/14 06:30","price":117753},{"date":"1396/05/14 06:45","price":117765},{"date":"1396/05/14 07:15","price":117753},{"date":"1396/05/14 07:35","price":117742},{"date":"1396/05/14 07:50","price":117730},{"date":"1396/05/14 08:05","price":117718},{"date":"1396/05/14 08:20","price":117730},{"date":"1396/05/14 08:25","price":117718},{"date":"1396/05/14 08:40","price":117707},{"date":"1396/05/14 08:50","price":117718},{"date":"1396/05/14 08:55","price":117707},{"date":"1396/05/14 09:05","price":117811},{"date":"1396/05/14 09:10","price":117822},{"date":"1396/05/14 09:35","price":117834}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398