پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
509850
بیشترین: 
510450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا در امروز 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 510400 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 10:06","price":510350},{"date":"1396/05/14 11:24","price":510400},{"date":"1396/05/14 11:30","price":510450},{"date":"1396/05/14 11:30","price":510450},{"date":"1396/05/14 11:35","price":510400},{"date":"1396/05/14 11:36","price":510350},{"date":"1396/05/14 11:42","price":510200},{"date":"1396/05/14 11:48","price":510300},{"date":"1396/05/14 11:54","price":510350},{"date":"1396/05/14 12:00","price":510400},{"date":"1396/05/14 12:00","price":510400},{"date":"1396/05/14 12:05","price":510350},{"date":"1396/05/14 12:10","price":510400},{"date":"1396/05/14 12:25","price":510350},{"date":"1396/05/14 12:42","price":510400},{"date":"1396/05/14 12:48","price":510350},{"date":"1396/05/14 12:54","price":510250},{"date":"1396/05/14 01:00","price":510050},{"date":"1396/05/14 01:05","price":510150},{"date":"1396/05/14 01:06","price":510200},{"date":"1396/05/14 01:12","price":510150},{"date":"1396/05/14 01:20","price":510100},{"date":"1396/05/14 01:30","price":510150},{"date":"1396/05/14 01:30","price":510100},{"date":"1396/05/14 01:35","price":510200},{"date":"1396/05/14 01:36","price":510250},{"date":"1396/05/14 01:54","price":510200},{"date":"1396/05/14 01:55","price":510150},{"date":"1396/05/14 02:00","price":510200},{"date":"1396/05/14 02:00","price":510200},{"date":"1396/05/14 02:06","price":510250},{"date":"1396/05/14 02:12","price":510300},{"date":"1396/05/14 02:35","price":510250},{"date":"1396/05/14 02:36","price":510300},{"date":"1396/05/14 03:00","price":510250},{"date":"1396/05/14 03:00","price":510200},{"date":"1396/05/14 03:30","price":510150},{"date":"1396/05/14 03:30","price":510100},{"date":"1396/05/14 03:36","price":510050},{"date":"1396/05/14 03:40","price":510100},{"date":"1396/05/14 03:48","price":510000},{"date":"1396/05/14 04:00","price":509950},{"date":"1396/05/14 04:06","price":509900},{"date":"1396/05/14 04:18","price":509950},{"date":"1396/05/14 04:35","price":510000},{"date":"1396/05/14 04:48","price":510050},{"date":"1396/05/14 05:00","price":510000},{"date":"1396/05/14 05:00","price":510000},{"date":"1396/05/14 05:05","price":509950},{"date":"1396/05/14 05:06","price":510000},{"date":"1396/05/14 05:45","price":510050},{"date":"1396/05/14 05:55","price":510100},{"date":"1396/05/14 06:30","price":510050},{"date":"1396/05/14 06:42","price":510100},{"date":"1396/05/14 07:15","price":510050},{"date":"1396/05/14 07:35","price":510000},{"date":"1396/05/14 07:50","price":509950},{"date":"1396/05/14 08:05","price":509900},{"date":"1396/05/14 08:18","price":509950},{"date":"1396/05/14 08:24","price":509900},{"date":"1396/05/14 08:40","price":509850},{"date":"1396/05/14 08:50","price":509900},{"date":"1396/05/14 08:55","price":509850},{"date":"1396/05/14 09:05","price":510300},{"date":"1396/05/14 09:06","price":510350},{"date":"1396/05/14 09:35","price":510400}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398