قیمت درام ارمنستان در تاریخ 14 مرداد 1396

کمترین: 
685.2
بیشترین: 
685.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 685.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":685.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1397