کمترین: 
1927.9
بیشترین: 
1927.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1927.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":1927.9}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398