کمترین: 
9849.3
بیشترین: 
9849.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9849.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":9849.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398