کمترین: 
765.9
بیشترین: 
765.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 765.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":765.9}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398