کمترین: 
2410.2
بیشترین: 
2410.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2410.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":2410.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398