کمترین: 
3110.6
بیشترین: 
3110.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3110.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":3110.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398