کمترین: 
51.6
بیشترین: 
51.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 51.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":51.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398