کمترین: 
8532
بیشترین: 
8532
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8532 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":8532}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398