کمترین: 
897.2
بیشترین: 
897.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 897.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":897.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398