کمترین: 
874
بیشترین: 
874
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 874 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":874}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398