کمترین: 
10852.8
بیشترین: 
10852.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در امروز 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10852.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":10852.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398