کمترین: 
413
بیشترین: 
413
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در امروز 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 413 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":413}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398