کمترین: 
518.6
بیشترین: 
518.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 518.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":518.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398