کمترین: 
402.4
بیشترین: 
402.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 402.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":402.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398