قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 14 مرداد 1396

کمترین: 
3370.5
بیشترین: 
3370.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3370.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":3370.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 تیر 1397