کمترین: 
2599.5
بیشترین: 
2599.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2599.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":2599.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398