کمترین: 
2593.1
بیشترین: 
2593.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2593.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":2593.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398