کمترین: 
2963
بیشترین: 
2963
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن در امروز 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2963 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":2963}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398