کمترین: 
487.3
بیشترین: 
487.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 487.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":487.3}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398