کمترین: 
928.8
بیشترین: 
928.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 928.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":928.8}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398