کمترین: 
892.4
بیشترین: 
892.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 892.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":892.4}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398