کمترین: 
4276.3
بیشترین: 
4276.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4276.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":4276.3}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398