کمترین: 
3862.6
بیشترین: 
3862.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3862.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":3862.6}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398