کمترین: 
3278.6
بیشترین: 
3278.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3278.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":3278.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398