قیمت بنزین در تاریخ 14 مرداد 1396

کمترین: 
1.65
بیشترین: 
1.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.65 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 01:32","price":1.65}
بروزرسانی در تاریخ 31 تیر 1397