کمترین: 
1.65
بیشترین: 
1.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در امروز 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.65 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 01:32","price":1.65}
بروزرسانی در تاریخ 01 خرداد 1398