کمترین: 
486.25
بیشترین: 
486.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در امروز 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 486.38 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 12:08","price":486.38},{"date":"1396/05/14 12:32","price":486.25},{"date":"1396/05/14 01:00","price":486.38}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398