پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
503022
بیشترین: 
504497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی در امروز 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 503153 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 12:05","price":504297},{"date":"1396/05/14 12:15","price":504417},{"date":"1396/05/14 12:20","price":504177},{"date":"1396/05/14 12:25","price":504257},{"date":"1396/05/14 12:30","price":504217},{"date":"1396/05/14 12:35","price":504417},{"date":"1396/05/14 12:50","price":504457},{"date":"1396/05/14 01:00","price":504417},{"date":"1396/05/14 01:05","price":504457},{"date":"1396/05/14 01:15","price":504497},{"date":"1396/05/14 01:20","price":504457},{"date":"1396/05/14 01:25","price":504337},{"date":"1396/05/14 11:15","price":504271},{"date":"1396/05/14 11:20","price":504337},{"date":"1396/05/14 11:35","price":504271},{"date":"1396/05/14 11:45","price":504140},{"date":"1396/05/14 11:55","price":504206},{"date":"1396/05/14 12:00","price":504140},{"date":"1396/05/14 12:05","price":504206},{"date":"1396/05/14 12:35","price":504140},{"date":"1396/05/14 12:50","price":504074},{"date":"1396/05/14 12:55","price":503877},{"date":"1396/05/14 01:00","price":503745},{"date":"1396/05/14 01:05","price":503877},{"date":"1396/05/14 01:10","price":503745},{"date":"1396/05/14 01:15","price":503614},{"date":"1396/05/14 01:20","price":503745},{"date":"1396/05/14 01:25","price":503614},{"date":"1396/05/14 01:40","price":503745},{"date":"1396/05/14 01:45","price":503548},{"date":"1396/05/14 01:50","price":503614},{"date":"1396/05/14 01:55","price":503679},{"date":"1396/05/14 02:00","price":503548},{"date":"1396/05/14 02:05","price":503614},{"date":"1396/05/14 02:15","price":503679},{"date":"1396/05/14 02:25","price":503745},{"date":"1396/05/14 02:55","price":503614},{"date":"1396/05/14 03:00","price":503416},{"date":"1396/05/14 03:10","price":503482},{"date":"1396/05/14 03:25","price":503416},{"date":"1396/05/14 03:40","price":503351},{"date":"1396/05/14 03:50","price":503285},{"date":"1396/05/14 04:00","price":503153},{"date":"1396/05/14 04:05","price":503219},{"date":"1396/05/14 04:10","price":503088},{"date":"1396/05/14 04:20","price":503219},{"date":"1396/05/14 04:35","price":503153},{"date":"1396/05/14 04:40","price":503285},{"date":"1396/05/14 04:50","price":503219},{"date":"1396/05/14 04:55","price":503153},{"date":"1396/05/14 05:00","price":503088},{"date":"1396/05/14 05:05","price":503153},{"date":"1396/05/14 05:30","price":503088},{"date":"1396/05/14 05:35","price":503153},{"date":"1396/05/14 05:45","price":503219},{"date":"1396/05/14 06:00","price":503285},{"date":"1396/05/14 06:25","price":503219},{"date":"1396/05/14 06:30","price":503153},{"date":"1396/05/14 06:35","price":503219},{"date":"1396/05/14 06:55","price":503153},{"date":"1396/05/14 07:05","price":503219},{"date":"1396/05/14 07:10","price":503153},{"date":"1396/05/14 07:20","price":503219},{"date":"1396/05/14 07:25","price":503088},{"date":"1396/05/14 07:35","price":503153},{"date":"1396/05/14 07:40","price":503088},{"date":"1396/05/14 07:50","price":503022},{"date":"1396/05/14 07:55","price":503088},{"date":"1396/05/14 08:05","price":503153}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398