پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
508800
بیشترین: 
510200
قیمت آبشده بنکداری در امروز 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 509900 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 12:05","price":509900},{"date":"1396/05/14 12:10","price":509800},{"date":"1396/05/14 12:15","price":509900},{"date":"1396/05/14 12:25","price":509800},{"date":"1396/05/14 12:30","price":509700},{"date":"1396/05/14 12:35","price":509800},{"date":"1396/05/14 11:25","price":509900},{"date":"1396/05/14 11:30","price":510000},{"date":"1396/05/14 11:35","price":509900},{"date":"1396/05/14 11:40","price":509800},{"date":"1396/05/14 11:45","price":509500},{"date":"1396/05/14 11:50","price":509700},{"date":"1396/05/14 11:55","price":509800},{"date":"1396/05/14 12:00","price":509900},{"date":"1396/05/14 12:05","price":509800},{"date":"1396/05/14 12:10","price":509900},{"date":"1396/05/14 12:25","price":509800},{"date":"1396/05/14 12:45","price":509900},{"date":"1396/05/14 12:50","price":509800},{"date":"1396/05/14 12:55","price":509600},{"date":"1396/05/14 01:00","price":509200},{"date":"1396/05/14 01:05","price":509400},{"date":"1396/05/14 01:10","price":509500},{"date":"1396/05/14 01:15","price":509400},{"date":"1396/05/14 01:20","price":509300},{"date":"1396/05/14 01:30","price":509400},{"date":"1396/05/14 01:35","price":509500},{"date":"1396/05/14 01:40","price":509600},{"date":"1396/05/14 01:55","price":509400},{"date":"1396/05/14 02:00","price":509500},{"date":"1396/05/14 02:10","price":509600},{"date":"1396/05/14 02:15","price":509700},{"date":"1396/05/14 02:35","price":509600},{"date":"1396/05/14 02:40","price":509700},{"date":"1396/05/14 03:00","price":509600},{"date":"1396/05/14 03:05","price":509500},{"date":"1396/05/14 03:30","price":509400},{"date":"1396/05/14 03:35","price":509300},{"date":"1396/05/14 03:50","price":509100},{"date":"1396/05/14 04:00","price":509000},{"date":"1396/05/14 04:10","price":508900},{"date":"1396/05/14 04:20","price":509000},{"date":"1396/05/14 04:35","price":509100},{"date":"1396/05/14 04:50","price":509200},{"date":"1396/05/14 05:00","price":509100},{"date":"1396/05/14 05:05","price":509000},{"date":"1396/05/14 05:10","price":509100},{"date":"1396/05/14 05:45","price":509200},{"date":"1396/05/14 06:00","price":509300},{"date":"1396/05/14 06:30","price":509200},{"date":"1396/05/14 06:45","price":509300},{"date":"1396/05/14 07:15","price":509200},{"date":"1396/05/14 07:35","price":509100},{"date":"1396/05/14 07:50","price":509000},{"date":"1396/05/14 08:05","price":508900},{"date":"1396/05/14 08:20","price":509000},{"date":"1396/05/14 08:25","price":508900},{"date":"1396/05/14 08:40","price":508800},{"date":"1396/05/14 08:50","price":508900},{"date":"1396/05/14 08:55","price":508800},{"date":"1396/05/14 09:05","price":509700},{"date":"1396/05/14 09:10","price":509800},{"date":"1396/05/14 09:35","price":509900},{"date":"1396/05/14 09:55","price":510100},{"date":"1396/05/14 10:00","price":510200},{"date":"1396/05/14 10:05","price":510100},{"date":"1396/05/14 10:45","price":510200},{"date":"1396/05/14 10:50","price":510100},{"date":"1396/05/14 11:05","price":510000},{"date":"1396/05/14 11:15","price":509900},{"date":"1396/05/14 11:20","price":510000},{"date":"1396/05/14 11:35","price":509900}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398