پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
510750
بیشترین: 
512100
قیمت آبشده شنبه ای در امروز 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 510950 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 12:05","price":512050},{"date":"1396/05/14 12:10","price":512000},{"date":"1396/05/14 12:15","price":512050},{"date":"1396/05/14 12:25","price":512000},{"date":"1396/05/14 11:25","price":512050},{"date":"1396/05/14 11:30","price":512100},{"date":"1396/05/14 11:35","price":512050},{"date":"1396/05/14 11:40","price":511900},{"date":"1396/05/14 11:45","price":511750},{"date":"1396/05/14 11:50","price":511850},{"date":"1396/05/14 11:55","price":511950},{"date":"1396/05/14 12:00","price":512000},{"date":"1396/05/14 12:05","price":511950},{"date":"1396/05/14 12:10","price":512000},{"date":"1396/05/14 12:15","price":512050},{"date":"1396/05/14 12:25","price":511950},{"date":"1396/05/14 12:45","price":512000},{"date":"1396/05/14 12:50","price":511950},{"date":"1396/05/14 12:55","price":511700},{"date":"1396/05/14 01:00","price":511350},{"date":"1396/05/14 01:05","price":511550},{"date":"1396/05/14 01:10","price":511600},{"date":"1396/05/14 01:15","price":511550},{"date":"1396/05/14 01:20","price":511500},{"date":"1396/05/14 01:25","price":511400},{"date":"1396/05/14 01:30","price":511550},{"date":"1396/05/14 01:35","price":511450},{"date":"1396/05/14 01:40","price":511550},{"date":"1396/05/14 01:50","price":511500},{"date":"1396/05/14 01:55","price":511400},{"date":"1396/05/14 02:00","price":511450},{"date":"1396/05/14 02:10","price":511550},{"date":"1396/05/14 02:15","price":511600},{"date":"1396/05/14 02:20","price":511650},{"date":"1396/05/14 02:35","price":511550},{"date":"1396/05/14 02:40","price":511650},{"date":"1396/05/14 02:55","price":511600},{"date":"1396/05/14 03:00","price":511450},{"date":"1396/05/14 03:30","price":511350},{"date":"1396/05/14 03:35","price":511250},{"date":"1396/05/14 03:40","price":511200},{"date":"1396/05/14 03:50","price":511050},{"date":"1396/05/14 04:00","price":510900},{"date":"1396/05/14 04:05","price":510950},{"date":"1396/05/14 04:10","price":510850},{"date":"1396/05/14 04:20","price":510950},{"date":"1396/05/14 04:35","price":511050},{"date":"1396/05/14 04:50","price":511100},{"date":"1396/05/14 05:00","price":511050},{"date":"1396/05/14 05:05","price":510950},{"date":"1396/05/14 05:10","price":511050},{"date":"1396/05/14 05:15","price":511100},{"date":"1396/05/14 05:25","price":511050},{"date":"1396/05/14 05:45","price":511150},{"date":"1396/05/14 06:00","price":511250},{"date":"1396/05/14 06:15","price":511200},{"date":"1396/05/14 06:25","price":511250},{"date":"1396/05/14 06:30","price":511200},{"date":"1396/05/14 06:45","price":511250},{"date":"1396/05/14 07:15","price":511200},{"date":"1396/05/14 07:20","price":511150},{"date":"1396/05/14 07:35","price":511050},{"date":"1396/05/14 07:50","price":510950},{"date":"1396/05/14 07:55","price":511000},{"date":"1396/05/14 08:05","price":510850},{"date":"1396/05/14 08:20","price":510900},{"date":"1396/05/14 08:25","price":510850},{"date":"1396/05/14 08:40","price":510800},{"date":"1396/05/14 08:45","price":510750},{"date":"1396/05/14 08:50","price":510850},{"date":"1396/05/14 09:05","price":510750},{"date":"1396/05/14 09:10","price":510850},{"date":"1396/05/14 09:35","price":510950},{"date":"1396/05/14 09:55","price":511150},{"date":"1396/05/14 10:00","price":511200},{"date":"1396/05/14 10:05","price":511150},{"date":"1396/05/14 10:45","price":511250},{"date":"1396/05/14 10:50","price":511150},{"date":"1396/05/14 11:05","price":511050},{"date":"1396/05/14 11:15","price":511000},{"date":"1396/05/14 11:20","price":511050},{"date":"1396/05/14 11:35","price":510950}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398