کمترین: 
1259.4
بیشترین: 
1260.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت انس طلا در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1259.40 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 12:05","price":1259.60},{"date":"1396/05/14 12:10","price":1259.70},{"date":"1396/05/14 12:20","price":1259.50},{"date":"1396/05/14 12:30","price":1259.40},{"date":"1396/05/14 12:40","price":1259.90},{"date":"1396/05/14 12:45","price":1259.80},{"date":"1396/05/14 12:55","price":1259.90},{"date":"1396/05/14 01:05","price":1260.00},{"date":"1396/05/14 01:15","price":1260.10},{"date":"1396/05/14 01:20","price":1259.90},{"date":"1396/05/14 01:25","price":1259.60},{"date":"1396/05/14 01:30","price":1259.50},{"date":"1396/05/14 01:35","price":1259.40}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398