پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
508600
بیشترین: 
512800
قیمت آبشده بنکداری در امروز 13 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 510000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/13 12:15","price":512400},{"date":"1396/05/13 12:20","price":512500},{"date":"1396/05/13 12:25","price":512400},{"date":"1396/05/13 10:25","price":512800},{"date":"1396/05/13 11:25","price":512600},{"date":"1396/05/13 11:30","price":512700},{"date":"1396/05/13 12:30","price":512600},{"date":"1396/05/13 12:45","price":512500},{"date":"1396/05/13 12:50","price":512600},{"date":"1396/05/13 12:55","price":512500},{"date":"1396/05/13 01:20","price":512300},{"date":"1396/05/13 01:40","price":512500},{"date":"1396/05/13 01:55","price":512400},{"date":"1396/05/13 02:20","price":512300},{"date":"1396/05/13 02:25","price":512400},{"date":"1396/05/13 02:40","price":512300},{"date":"1396/05/13 02:55","price":512400},{"date":"1396/05/13 03:10","price":512300},{"date":"1396/05/13 03:25","price":512200},{"date":"1396/05/13 03:35","price":512100},{"date":"1396/05/13 03:55","price":512000},{"date":"1396/05/13 04:05","price":512100},{"date":"1396/05/13 04:15","price":512200},{"date":"1396/05/13 04:30","price":512100},{"date":"1396/05/13 04:35","price":512000},{"date":"1396/05/13 04:55","price":512100},{"date":"1396/05/13 05:05","price":511100},{"date":"1396/05/13 05:20","price":511000},{"date":"1396/05/13 05:25","price":510600},{"date":"1396/05/13 05:35","price":510500},{"date":"1396/05/13 05:55","price":510600},{"date":"1396/05/13 06:05","price":510800},{"date":"1396/05/13 06:20","price":510600},{"date":"1396/05/13 06:25","price":509800},{"date":"1396/05/13 06:35","price":509400},{"date":"1396/05/13 06:45","price":509500},{"date":"1396/05/13 06:50","price":509600},{"date":"1396/05/13 06:55","price":509400},{"date":"1396/05/13 07:15","price":509500},{"date":"1396/05/13 07:35","price":509300},{"date":"1396/05/13 07:40","price":509000},{"date":"1396/05/13 08:05","price":508600},{"date":"1396/05/13 08:10","price":508800},{"date":"1396/05/13 08:15","price":508900},{"date":"1396/05/13 08:25","price":509000},{"date":"1396/05/13 08:30","price":508900},{"date":"1396/05/13 08:50","price":508700},{"date":"1396/05/13 09:00","price":509000},{"date":"1396/05/13 09:05","price":509100},{"date":"1396/05/13 09:15","price":509000},{"date":"1396/05/13 09:20","price":509100},{"date":"1396/05/13 09:25","price":509000},{"date":"1396/05/13 09:55","price":509100},{"date":"1396/05/13 10:05","price":509300},{"date":"1396/05/13 10:10","price":509200},{"date":"1396/05/13 10:25","price":509100},{"date":"1396/05/13 10:45","price":509300},{"date":"1396/05/13 10:55","price":509500},{"date":"1396/05/13 11:05","price":509700},{"date":"1396/05/13 11:15","price":509600},{"date":"1396/05/13 11:25","price":509700},{"date":"1396/05/13 11:35","price":509800},{"date":"1396/05/13 11:45","price":510000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398