کمترین: 
1.63
بیشترین: 
1.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در امروز 13 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.64 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/13 12:08","price":1.64},{"date":"1396/05/13 02:00","price":1.63},{"date":"1396/05/13 04:32","price":1.64},{"date":"1396/05/13 06:32","price":1.63},{"date":"1396/05/13 04:08","price":1.64},{"date":"1396/05/13 04:32","price":1.63},{"date":"1396/05/13 05:08","price":1.64},{"date":"1396/05/13 11:08","price":1.65},{"date":"1396/05/13 11:32","price":1.64}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399