پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1255.5
بیشترین: 
1271.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت انس طلا در امروز 13 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1259.50 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/13 12:05","price":1269.90},{"date":"1396/05/13 12:15","price":1271.50},{"date":"1396/05/13 12:20","price":1270.70},{"date":"1396/05/13 12:25","price":1269.50},{"date":"1396/05/13 12:30","price":1269.40},{"date":"1396/05/13 12:35","price":1268.70},{"date":"1396/05/13 01:10","price":1269.20},{"date":"1396/05/13 01:15","price":1269.00},{"date":"1396/05/13 01:20","price":1268.90},{"date":"1396/05/13 01:25","price":1269.40},{"date":"1396/05/13 01:30","price":1269.20},{"date":"1396/05/13 01:35","price":1268.90},{"date":"1396/05/13 02:35","price":1269.10},{"date":"1396/05/13 02:40","price":1269.40},{"date":"1396/05/13 02:50","price":1269.60},{"date":"1396/05/13 02:55","price":1269.30},{"date":"1396/05/13 03:05","price":1269.10},{"date":"1396/05/13 03:10","price":1269.20},{"date":"1396/05/13 03:15","price":1269.00},{"date":"1396/05/13 03:20","price":1269.10},{"date":"1396/05/13 03:25","price":1269.50},{"date":"1396/05/13 03:30","price":1269.40},{"date":"1396/05/13 03:40","price":1270.10},{"date":"1396/05/13 03:45","price":1270.00},{"date":"1396/05/13 03:55","price":1269.90},{"date":"1396/05/13 04:05","price":1269.30},{"date":"1396/05/13 04:20","price":1270.40},{"date":"1396/05/13 04:25","price":1270.00},{"date":"1396/05/13 04:35","price":1269.80},{"date":"1396/05/13 04:40","price":1270.40},{"date":"1396/05/13 04:55","price":1270.30},{"date":"1396/05/13 05:05","price":1270.40},{"date":"1396/05/13 05:10","price":1270.00},{"date":"1396/05/13 05:15","price":1269.90},{"date":"1396/05/13 05:25","price":1269.70},{"date":"1396/05/13 05:35","price":1269.50},{"date":"1396/05/13 05:40","price":1269.40},{"date":"1396/05/13 05:45","price":1269.20},{"date":"1396/05/13 05:55","price":1269.10},{"date":"1396/05/13 06:00","price":1269.00},{"date":"1396/05/13 06:05","price":1268.90},{"date":"1396/05/13 06:20","price":1269.00},{"date":"1396/05/13 06:30","price":1268.80},{"date":"1396/05/13 06:35","price":1268.90},{"date":"1396/05/13 06:40","price":1269.30},{"date":"1396/05/13 06:55","price":1269.10},{"date":"1396/05/13 07:00","price":1268.60},{"date":"1396/05/13 07:05","price":1268.80},{"date":"1396/05/13 07:15","price":1268.40},{"date":"1396/05/13 07:25","price":1268.20},{"date":"1396/05/13 07:35","price":1268.10},{"date":"1396/05/13 07:40","price":1268.20},{"date":"1396/05/13 08:05","price":1268.40},{"date":"1396/05/13 08:15","price":1268.30},{"date":"1396/05/13 08:25","price":1268.60},{"date":"1396/05/13 08:35","price":1268.50},{"date":"1396/05/13 08:45","price":1268.70},{"date":"1396/05/13 08:50","price":1269.00},{"date":"1396/05/13 09:00","price":1268.80},{"date":"1396/05/13 09:05","price":1268.70},{"date":"1396/05/13 09:25","price":1268.60},{"date":"1396/05/13 09:30","price":1268.80},{"date":"1396/05/13 09:35","price":1268.70},{"date":"1396/05/13 09:45","price":1268.60},{"date":"1396/05/13 09:50","price":1268.70},{"date":"1396/05/13 09:55","price":1268.80},{"date":"1396/05/13 10:05","price":1269.10},{"date":"1396/05/13 10:10","price":1269.20},{"date":"1396/05/13 10:20","price":1270.00},{"date":"1396/05/13 10:25","price":1270.40},{"date":"1396/05/13 10:30","price":1270.20},{"date":"1396/05/13 10:35","price":1270.00},{"date":"1396/05/13 10:45","price":1269.60},{"date":"1396/05/13 10:55","price":1269.90},{"date":"1396/05/13 11:00","price":1270.00},{"date":"1396/05/13 11:05","price":1270.10},{"date":"1396/05/13 11:10","price":1270.20},{"date":"1396/05/13 11:15","price":1270.10},{"date":"1396/05/13 11:20","price":1270.00},{"date":"1396/05/13 11:25","price":1269.80},{"date":"1396/05/13 11:30","price":1270.00},{"date":"1396/05/13 11:35","price":1269.70},{"date":"1396/05/13 11:40","price":1270.00},{"date":"1396/05/13 11:45","price":1269.70},{"date":"1396/05/13 11:50","price":1269.80},{"date":"1396/05/13 11:55","price":1269.60},{"date":"1396/05/13 12:00","price":1269.80},{"date":"1396/05/13 12:05","price":1269.90},{"date":"1396/05/13 12:15","price":1270.10},{"date":"1396/05/13 12:25","price":1270.00},{"date":"1396/05/13 12:30","price":1269.90},{"date":"1396/05/13 12:35","price":1270.10},{"date":"1396/05/13 12:40","price":1269.60},{"date":"1396/05/13 12:50","price":1269.70},{"date":"1396/05/13 01:05","price":1269.90},{"date":"1396/05/13 01:15","price":1269.70},{"date":"1396/05/13 01:20","price":1269.60},{"date":"1396/05/13 01:25","price":1269.80},{"date":"1396/05/13 01:35","price":1269.70},{"date":"1396/05/13 01:40","price":1270.00},{"date":"1396/05/13 01:55","price":1269.80},{"date":"1396/05/13 02:05","price":1269.70},{"date":"1396/05/13 02:10","price":1269.90},{"date":"1396/05/13 02:20","price":1269.50},{"date":"1396/05/13 02:25","price":1269.70},{"date":"1396/05/13 02:35","price":1269.90},{"date":"1396/05/13 02:40","price":1270.00},{"date":"1396/05/13 02:55","price":1270.10},{"date":"1396/05/13 03:10","price":1270.20},{"date":"1396/05/13 03:15","price":1270.10},{"date":"1396/05/13 03:25","price":1269.90},{"date":"1396/05/13 03:35","price":1269.20},{"date":"1396/05/13 03:40","price":1269.30},{"date":"1396/05/13 03:45","price":1269.10},{"date":"1396/05/13 03:50","price":1269.40},{"date":"1396/05/13 03:55","price":1269.30},{"date":"1396/05/13 04:25","price":1269.40},{"date":"1396/05/13 04:30","price":1269.00},{"date":"1396/05/13 04:35","price":1268.80},{"date":"1396/05/13 04:40","price":1268.40},{"date":"1396/05/13 04:45","price":1269.00},{"date":"1396/05/13 04:50","price":1268.70},{"date":"1396/05/13 04:55","price":1269.40},{"date":"1396/05/13 05:05","price":1261.80},{"date":"1396/05/13 05:10","price":1263.70},{"date":"1396/05/13 05:25","price":1263.10},{"date":"1396/05/13 05:35","price":1262.90},{"date":"1396/05/13 05:45","price":1262.60},{"date":"1396/05/13 05:55","price":1262.50},{"date":"1396/05/13 06:05","price":1263.10},{"date":"1396/05/13 06:15","price":1262.70},{"date":"1396/05/13 06:20","price":1262.00},{"date":"1396/05/13 06:25","price":1257.70},{"date":"1396/05/13 06:35","price":1256.70},{"date":"1396/05/13 06:45","price":1255.50},{"date":"1396/05/13 06:50","price":1256.70},{"date":"1396/05/13 06:55","price":1256.50},{"date":"1396/05/13 07:05","price":1257.20},{"date":"1396/05/13 07:10","price":1257.70},{"date":"1396/05/13 07:15","price":1257.80},{"date":"1396/05/13 07:25","price":1258.80},{"date":"1396/05/13 07:35","price":1258.30},{"date":"1396/05/13 07:40","price":1257.40},{"date":"1396/05/13 07:45","price":1258.20},{"date":"1396/05/13 07:50","price":1258.30},{"date":"1396/05/13 07:55","price":1258.40},{"date":"1396/05/13 08:05","price":1256.60},{"date":"1396/05/13 08:10","price":1257.40},{"date":"1396/05/13 08:15","price":1257.60},{"date":"1396/05/13 08:25","price":1257.80},{"date":"1396/05/13 08:40","price":1257.90},{"date":"1396/05/13 08:45","price":1257.60},{"date":"1396/05/13 08:50","price":1257.30},{"date":"1396/05/13 09:00","price":1257.90},{"date":"1396/05/13 09:05","price":1258.50},{"date":"1396/05/13 09:10","price":1258.30},{"date":"1396/05/13 09:25","price":1258.10},{"date":"1396/05/13 09:35","price":1258.20},{"date":"1396/05/13 09:45","price":1258.40},{"date":"1396/05/13 09:50","price":1258.90},{"date":"1396/05/13 09:55","price":1259.30},{"date":"1396/05/13 10:05","price":1259.60},{"date":"1396/05/13 10:10","price":1259.00},{"date":"1396/05/13 10:15","price":1258.80},{"date":"1396/05/13 10:25","price":1258.70},{"date":"1396/05/13 10:35","price":1258.90},{"date":"1396/05/13 10:45","price":1258.80},{"date":"1396/05/13 10:55","price":1259.30},{"date":"1396/05/13 11:05","price":1259.40},{"date":"1396/05/13 11:15","price":1259.30},{"date":"1396/05/13 11:25","price":1259.00},{"date":"1396/05/13 11:35","price":1259.60},{"date":"1396/05/13 11:45","price":1259.70},{"date":"1396/05/13 11:55","price":1259.50}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398