کمترین: 
482
بیشترین: 
482
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 482 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 01:30","price":482}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398