کمترین: 
471
بیشترین: 
471
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 471 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 12:10","price":471}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398