کمترین: 
378500
بیشترین: 
379000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 378500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 11:36","price":379000},{"date":"1396/05/12 12:06","price":378500}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398