کمترین: 
49.61
بیشترین: 
49.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 49.61 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 11:32","price":49.61}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398