کمترین: 
1700
بیشترین: 
1730
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1730 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:10","price":1700},{"date":"1396/05/12 12:40","price":1730}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398