قیمت روبل روسیه در تاریخ 12 مرداد 1396

کمترین: 
66
بیشترین: 
66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 66 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:10","price":66}
بروزرسانی در تاریخ 26 تیر 1397