قیمت دینار بحرین در تاریخ 12 مرداد 1396

کمترین: 
10050
بیشترین: 
10050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10050 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:10","price":10050}
بروزرسانی در تاریخ 31 تیر 1397