کمترین: 
9900
بیشترین: 
9930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9930 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:10","price":9900},{"date":"1396/05/12 12:20","price":9930}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398