کمترین: 
1050
بیشترین: 
1050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1050 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:10","price":1050}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398