قیمت کرون دانمارک در تاریخ 12 مرداد 1396

کمترین: 
604
بیشترین: 
604
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 604 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:10","price":604}
بروزرسانی در تاریخ 26 تیر 1397