کمترین: 
3998
بیشترین: 
3999
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3999 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:10","price":3998},{"date":"1396/05/12 11:30","price":3999}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398