کمترین: 
3074
بیشترین: 
3080
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3080 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:10","price":3074},{"date":"1396/05/12 11:30","price":3080}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398